myHuittinen logo

Liikkuva Huittinen liikuttaa Huittisten lapsia ja nuoria


Arkielämys-hanke varhaiskasvatuksessa

Lapset ovat pääsääntöisesti hyvin liikkuvia ja Huittisten varhaiskasvatuksessa koetaan tärkeänä toimia sen liikkeen mahdollistajina! Varhaiskasvatuksessa onkin tänä vuonna meneillään AVI:n tukema verraton Arkielämys -kehittämishanke, jonka avulla on tarkoitus uudistaa päiväkotien sekä perhepäivähoidon toimintakulttuuria edistämään lasten hyvinvointia liikunta- ja luontokasvatuksen keinoin. Hankkeen aikana varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu erilaisiin koulutuksiin, joissa muun muassa tarkastellaan yhdessä liikunnan ammattilaisten kanssa, kuinka olemassa olevaa toimintaympäristöä voidaan hyödyntää liikuntakasvatuksessa parhaalla mahdollisella tavalla. Varhaiskasvatukseen ollaan hankkimassa myös uusia liikuntavälineitä tukemaan päivittäistä arkiliikuntaa ja elokuun aikana käyttöön tulee perheille lainattava paljon odotettu Tsemppi-kassi, joka sisältää monenlaisia liikuntavälineitä.

Perusopetuksen Liikkuvat koulut ja Para School Day -kiertue

 

Huittisten perusopetuksessa jokainen koulu on ilmoittautunut Liikkuvaksi kouluksi! Kouluilla on omat liikuntavastaavansa, jotka jakavat opettajille liikuntavinkkejä, lisäävät eri tavoin välituntien toiminnallisuutta sekä organisoivat erilaisia kilpailuja. Uusimpana näistä on suuren suosion saavuttanut uintikilpailu! Syksystä alkaen myös ala-asteen 1. ja 2. luokkalaisille suunnattu iltapäivätoiminta siirtyy Nuorisoklubin tiloista huikealle Tahto Areenalle, joka tarjoaa toiminnalle erinomaiset liikunnalliset puitteet! Toiminnassa tullaan lisäksi hyödyntämään monipuolisesti Tahto Areenan lähellä sijaitsevia muita liikuntapaikkoja.

Syksyllä, 16.-17.9, Tahto Areenalle saapuu myös hurjan suosion saavuttanut Suomen Paralympiakomitean järjestämä Para School Day -kiertue! Liikuntapäivien aikana kaikilla perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus kokeilla erilaisia paralympialajeja yhdessä upeiden urheilijavieraiden kanssa. Päivä tarjoaa oppilaille mahdollisuuden erilaisuuden kohtaamiseen sekä välineitä yhdenvertaisen maailmankuvan rakentamiseen. Samalla kun oppilaita kannustetaan omaan liikkumiseen he pääsevät oivaltamaan, että jokainen liikkuu tavallaan ja liikunta kuuluu kaikille!

Hyvinvoiva 110-vuotias Lauttakylän Lukio

Myös Lauttakylän Lukio liikuttaa opiskelijoitaan AVI:n tukemalla hankkeella, joka kantaa nimeä Hyvinvoiva 110-vuotias Lauttakylän Lukio! Lauttakylän yhteiskoulun ja lukion täyttäessä syksyllä 110 vuotta, on tätä huikeaa merkkipaalua tarkoitus juhlistaa järjestämällä alkavan lukuvuoden aikana 110 erilaista teemaan liittyvää pientä tai suurempaa aktiviteettia tai tapahtumaa. Itse aktiviteetit pysyvät vielä tässä vaiheessa salassa, mutta mukavia yllätyksiä on varmasti luvassa! Tavoitteena on paitsi saada koulupäivistä aktiivisempia myös ennen kaikkea parantaa koko kouluyhteisön hyvinvointia, sekä kuten hankkeissa yleensä, juurruttaa ainakin osa toimintatavoista pysyviksi käytännöiksi. 

TEKSTI: Suvi Korhonen