myHuittinen logo

Data Groupille on myönnetty Avainlippu!

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Suomen alueella toimivalle Data Groupille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Tunnuksen kohteena oleva PalveluPaketti tarjoaa yrityksille toimivan IT-kokonaisuuden, joka on räätälöity yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Data Group Finlandin toimitusjohtaja Timo Vilenius

kertoo, että tutkimusten mukaan IT-palveluiden ostaminen tai palveluiden sisältöjen vertaaminen ei ole aina helppoa. Toimivan kokonaisuuden kokoaminen pienistä palasista vaatii osaamista ja aikaa.

- Olemme halunneet kehittää palveluistamme mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä, jotka soveltuvat erityisesti suomalaisille yrityksille. 

Tarjoamme helpon tavan hankkia it-ratkaisuja,
jotka tukevat yritysten liiketoiminnan kehittymistä, kertoo Vilenius.


 Data Group JH Computer Huittinen

 Makasiinikatu 4 • 020 1210 740   •  info@jhcomputer.fi

www.datagroup.fi/jhcomputer

Maanantai - Perjantai 9. 00- 17.00


Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.

Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Asiakkaat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille.

Lisätietoja

Timo Vilenius, toimitusjohtaja
 Data Group Finland
050 576 6767
 timo.vilenius@datagroup.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto
050 561 5030
 reetta.mentu@suomalainentyo.fi


Data Group on suomalainen vuonna 1992 perustettu valtakunnallisesti toimiva paikallisten ICT-kauppiaiden muodostama ketju, jossa on jäsenliikkeitä 57 kpl ja niissä työskentelee 370 it-alan ammattilaista. Tarjoamme asiakkaillemme heidän menestystään tukevia ICT-palveluita ja -laitteita. https://www.datagroup.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi