myHuittinen logo

Käyttöehdot

1. MyHuittinen palvelun omistaja ja palveluntarjoaja on Huittisten Sanomalehti Oy (Y:0132794-5). Palvelussa esitetään pääosin kaupallista sisältöä, joka perustuu huittislaisten yritysten, yhdistysten (myöhemmin asiakas), Huittisten kaupungin tai palveluntarjoajan etuun.

2. Huittisiin rekisteröityjen yritysten ja yhdistysten näkyminen palvelussa perustuu Huittisten kaupungin keräämään rekisteriin siltä osin, kun nämä eivät itse ole ilmoittautuneet palveluun. HSL ei vastaa rekisterin virheistä ja rekisteristä palveluun tulleista virheellisistä tiedoista, tai niiden aiheuttamista vahingoista. Asiakas voi pyytää palveluntarjoajalta tietojen korjausta tai poistamista, joka tehdään ilman tarpeetonta viivytystä.

Rekisteritietoja käytetään ja käsitellään erillisen rekisteriselosteen mukaisesti.

3. Huittisiin rekisteröidyt yritykset ja yhdistykset voivat hankkia itselleen tunnukset sisällön tuottamiseksi palveluun. Maksamalla hinnaston mukaisen maksun Asiakas saa tunnukset, joilla on tietyt oikeudet sisällön tuottamiseen ja muokkaamiseen. Näitä ovat artikkelien ja kuvien lisääminen, tarjousten ja tapahtumien ilmoittaminen ja omien tietojen muokkaaminen omalla alasivulla.

Asiakas vastaa omalla tunnuksellaan lisätystä sisällöstä palvelussa. Palveluntarjoaja voi poistaa tai muokata sisältöä ilman sen tuottajan lupaa, jos sisältö loukkaa hyvää markkinointitapaa, yksityisyyden suojaa tai kunniaa, tai on selvästi hyvän maun vastaista.

4. Tapahtumien lisäämiseen tarvittavat tunnukset ovat yhdistyksille mksuttomia. Yrotyksille kaikki sisällön tuottaminen on maksullista. Tunnuksista veloitetaan hinnaston mukainen kuukausimaksu. Sopimuskausi on lähtökohtaisesti yksi vuosi, ja irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Asiakkaan irtisanoessa palvelun irtisanomisajan jälkeinen maksu hyvitetään. Palvelun mahdollisesti sulkeutuessa maksetut palvelumaksut hyvitetään asiakkaille.

5. Sisältöjen tekijänoikeus säilyy sen tuottajalla, asiakkaalla tai palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja voi käyttää palvelun sisältöjä referensseinä esimerkiksi palvelukonseptin markkinoinnissa. Asiakkaan tuottamia sisältöjä ei kopioida tai luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.

6. Palveluntarjoaja vastaa palvelun teknisestä ylläpidosta, tietoturvasta ja varmuuskopioinnista, ja sitoutuu korjaamaan esiin tulevat tekniset ongelmat ilman tarpeetonta viivytystä. Palveluntarjoaja ei vastaa lyhyistä käyttökatkoista tai teknisistä ongelmista, jotka johtuvat siitä itsestään riippumattomista tekijöistä.

7. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan oleellisista palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista Asiakkaille viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

8. Erimielisyydet palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta jos ratkaisua ei synny, Satakunnan käräjäoikeudessa.