myHuittinen logo

Data Group: Yrittäjän muistilista vuodelle 2022 - Ota nämä asiat haltuun

Mitä jokaisen yrityksen on hyvä huomioida kuluvana vuonna?

Teknologia muuttaa tapaa, jolla työtä tehdään. Seuraavassa on käsitelty viisi tärkeää osa-aluetta, joiden toteutus määrittää vahvasti yrityksen menestysmahdollisuuksia. Tarkista ja huolehdi, että alla listatut viisi keskeistä asiaa ovat yrityksenne osalta hoidossa.

1. Tietoturva

Tietoturvauhat lisääntyvät ja yritysten onkin valmistauduttava varautumaan niihin entistä tarkemmin. Muuttuvat työtavat ja etätyö tuovat mukanaan uudenlaisia vaatimuksia. GDPR ja muu lainsäädäntö edesauttavat osaltaan sitä, että asiakkaiden tietoisuus omista oikeuksistaan lisääntyy ja henkilötietojen käsittelyssä on oltava entistä tarkempi.

Yrityksen johdon on selvitettävä ja päätettävä, mitä toimenpiteitä tietoturva yrityksessä aiheuttaa ja jaettava vastuut toimenpiteiden toteuttamiselle. Teknisen suojauksen lisäksi käyttäjien osaaminen ja valveutuneisuus ovat avaintekijöitä tietoturvavahinkojen ehkäisemisessä. Yrityksellä on oltava selkeät toimintaohjeet, joiden avulla työntekijät pystyvät tunnistamaan uhat ja osaavat toimia turvallisesti eri tilanteissa.

Lue lisää tietoturvasta tästä.

2. Tiedon tallennus ja hyödyntäminen

Yrityksillä on monesti tietämättäänkin hallussaan valtava määrä tietoa, jota sen koko johto ja henkilöstö voisivat hyödyntää päätösten teossa. Jotta tietoa voidaan käyttää tehokkaasti, on sen oltava järjestyksessä, löydettävissä ja esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa.

On myös järkevää pohtia, mitä tietoa tallennetaan ja mihin se varastoidaan. Esimerkiksi, kun käyttäjä luo projektin, mihin se kannattaa tallentaa, jotta se on

  • oikeiden tahojen saatavilla
  • automaattisesti varmuuskopioitu
  • tietoturvallista ja kustannustehokasta säilyttää kyseisessä paikassa.

Tietomäärä paisuu herkästi tarpeettomasti,  jos samoja tietoja tallennetaan moneen paikkaan. Samalla myös tietojenhallinta vaikeutuu, tietoturva heikkenee ja tallennuksen kustannukset nousevat merkittävästi. Siksi onkin tärkeää selvittää, miten yrityksen tiedontallennus kannattaisi toteuttaa.

Lue lisää tiedontallennuksesta tästä. 

3. Henkilöstön osaaminen

Suurimmassa osassa yrityksiä hyödynnetään vain pientä osaa yritykselle kuuluvista palveluista, kuten esimerkiksi Microsoft 365:n eri sovellukset. Pilvipalveluilla, kuten Teams, voidaan merkittävästi tehostaa ihmisten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Yhdessä sovitut käytännöt ja henkilöstön koulutukset auttavat hyödyntämään paremmin modernien työkalujen luomia mahdollisuuksia.

Lue lisää koulutuksista tästä.

4. Laitteet, palvelut ja ratkaisut

Täysin etänä tehtävä työ yrityksissä vähenee, mutta vanhaan toimistonormaaliin ei kuitenkaan monessakaan yrityksessä palata, vaan hybridityö on tulevaisuuden työtapa.

Joustava työtapa ja vaihtelevat työpisteet vaativat paljon käytettäviltä laitteilta ja ratkaisuilta. Yrityksen johdon olisikin hyvä miettiä IT-ympäristönsä ja elinkaarihallintansa modernisointia, kuten esimerkiksi sitä, miten päätelaitteita ylläpidetään ja miten tietoturva otetaan huomioon monipaikkatyössä.

Työn viihtyvyys ja ergonomia ovat tärkeitä huomioida myös muualla kuin toimistoissa. Hyvillä välineillä on mukavaa ja terveellistä työskennellä myös kotitoimistolla tai matkoilla.

Lue lisää laitteista ja palveluista tästä.

5. Vastuullisuus

Yhä useampi yritys panostaa vastuullisiin ratkaisuihin, ja monet yritykset vaativat sitä myös yhteistyökumppaneiltaan.

Tuotteiden ja palveluiden valintaan on syytä kiinnittää huomioita. Yrityksen tarpeisiin sopivat ja oikein mitoitetut ratkaisut voivat vähentää ylimääräistä kulutusta merkittävästi. Hankinnoissa kannattaa suosia vastuullisia valmistajia ja palveluntarjoajia.

Laitteiden elinkaarenhallinnalla voidaan varmistaa, että käytetyistä ratkaisuista saadaan kaikki hyöty irti. Käytännössä se tarkoittaa

  • Minkälaisia laitteita ja ratkaisuja hankitaan
  • Miten laitteet ja ratkaisut otetaan käyttöön
  • Kuinka laitteet ja ratkaisut pidetään toimintakuntoisina
  • Miten laitteet uusiokäytetään tai kierrätetään, kun ne poistuvat yrityksen käytöstä

Käyttämällä läheltä löytyviä kumppaneita, saadaan vikatilanteet hoidettua nopeammin ja ympäristöystävällisemmin.
Ota yhteyttä

Data Group -liikkeet kattavat koko Suomen. Käytössäsi on 370 IT-asiantuntijaa, jotka palvelevat sinua paikallisesti.

Tästä löydät lähimmän Data Group -liikkeesi yhteystiedot.

Data Group JH Computer

Huittinen, Sahko
Makasiinikatu 4
020 1210 740
info@jhcomputer.fi