myHuittinen logo

Nordkalk

Päätuotteet: kalkkikivi, kalkkikivijauheet

Pääkäyttökohteet: maatalous

Henkilöstö: 6

Toiminta Vampulassa alkoi vuonna 1983

Nordkalkilla on Vampulassa kolme kaivosta ja jauhatuslaitos, joka käyttää lähellä sijaitsevan Vampulan biotehdas Oy:n tuottamaa biokaasua. Lisäksi Vampulan sivukivikasa on hyödynnetty rakentamalla sen päälle tuulipuisto