myHuittinen logo

Metsästysseura Ilo ry

Seuran puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Heikki Virtanen, varapuheenjohtajana Jyrki Aaltonen, rahastonhoitajana Olli Laitinen, sihteerinä Arttu Huhtanen. Johtokuntaan kuuluu Juha Isokyykö, Juha Koskinen, Ville-Pekka Rämö, Jani Kurvinen Martti Vahela ja Helena Manninen.

Hirvisihteerinä toimii Ilkka Lahti. Ampumaradan vastaavana toimii Juha Ikola. Maarekisterinpitäjä on Pasi Virtanen. Lisäksi on useita jaostoja ja toimikuntia, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan. Kenneltoimikunta, jonka vetäjänä toimii Mika Kyrömäki, suunnittelee koirakilpailuita ja toimintaa. Riistanhoitotoimikunta Teuvo Musakan johdolla suunnittelee ja järjestää mm. riistakolmiolaskennat ja talviruokinta-asiat. Lisäksi eri ampumalajeilla on omat toimikunnat.

Seuran jäsenmäärä on muutama vaille 400 tällä hetkellä. Uusia koejäseniä tulee vuosittain 10–20. Jo usean vuoden ajan jäsenmäärä on ollut melko tasainen. Toiminta on vahvaa ja eteenpäin suuntautuvaa. Koulutusta ja toimintaa järjestetään seuran sisällä ja osallistutaan mm. piirin koulutuksiin ahkerasti. 

Yhteistyö ja sopuisa toiminta seuran sisällä on erityisen hyvää. Kokouksiin ja talkoisiin osallistutaan runsain joukoin. Vahvan seuran toimintaan sisältyy ja kuuluu laaja-alainen osaajajoukko, joka pystyy ottamaan vastuuta ja kehittämään toimintaa uusille, tuleville vuosille, -kymmenille ja pian uudelle vuosisadalle.