myHuittinen logo

Aurahovissa on hyvä olla

Veritaksen henkilöstökysely: Aurahovin henkilöstötyytyväisyys on korkealla tasolla

Veritaksen kuntoutus- ja työkykypalvelut toteuttivat Aurahoville henkilöstötyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2021.
Keskeisenä henkilöstötyytyväisyyden mittarina kyselyssä toimii työhyvinvointi-indeksi. Aurahovin työntekijöiden yhteenlaskettu työhyvinvointi-indeksi on tulosten mukaan 3,60 hoitoalan keskiarvoindeksin ollessa 3,19. Indeksin vaihteluväli on 1,00 – 4,00 ja merkittävän erona tuloksissa pidetään 0,20 yksikön eroa.

Työhyvinvointi-indeksi koostuu neljästä osa-alueesta.

 Aurahovin työntekijöiden työhyvinvointi-indeksi ylitti kaikilla neljällä osa-alueelle Veritaksen raportoiman hoitoalan keskiarvon. Osa-alueita ovat:

  • Minä ja työni: Aurahovi 3,60 (hoitoala keskiarvo 3,31)
  • Toimiva yhteistyö ja työpaikan henki: Aurahovi 3,70 (hoitoalan keskiarvo 3,04)
  • Työkyky: Aurahovi 3,30 (hoitoalan keskiarvo 3,17)
  • Johtaminen: Aurahovi 3,80 (hoitoalan keskiarvo 3,26)

Kyselyn mukaan parasta Aurahovin työpaikassa on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri, helposti lähestyttävä ja kuunteleva johtaminen sekä tyytyväiset asukkaat. Keskeisimpiä kehittämiskohteita, toivottavia työhyvinvoinnin tukitoimenpiteitä olivat henkilökunnan liikunta, hieronta- ja fysioterapia palvelut/edut sekä yhteiset, työn ulkopuoliset tapahtumat. Näitä tukitoimia aiommekin jatkossa kehittää.

Suuri kiitos Teille ammattitaitoiset ja luotettavat työntekijämme palautteen antamisesta. Näillä tiedoin pyrimme viemään työn mielekkyyttä jatkossakin yhä parempaan suuntaan! Terveisin, Aurahovi Oy

Pääsimme mittaamaan asukastyytyväisyyttämme myös  ensimmäistä kertaa niin Huittisten, Liedon kuin Uudenkaupungin seniorikodeissa toukokuussa 2021. 

Erinomaisesta palautteesta saamme kiittää ihania asiakkaitamme, joiden arjessa saamme olla osallisena sekä ammattitaitoista ja huomioivaa henkilökuntaamme, joka työskentelee vuoden jokaisena päivänä laadukkaan asukaskokemuksemme toteutumiseksi. Kiitos!

Aurahoviin muuttaminen on ollut asukaspalautteemme mukaan hyvä päätös.

Osa asukkaistamme on asunut Aurahovissa jo puolisen vuotta, kun taas osa on vasta muuttanut.

Yhtä kaikki 98% vastanneista suosittelisi Aurahovia ystävälleen! 88% vastanneista koki myös elämänlaatunsa kohentuneen
Aurahoviin muuton jälkeen. Kouluarvosanaksi kokonaisuudesta saimme keskimäärin kiitettävän 9+.

Osa-aluekohtaisissa tuloksissa korostuivat tyytyväisyys palveluihin, turvallisuus sekä talon hyvä tunnelma. Voit tutustua osa-aluekohtaisiin tuloksiin tästä. Prosenttiluku ilmaisee täysin tai jokseenkin samaa mieltä olleiden osuuden vastaajista.

Ystävällisin terveisin!

Aurahovin väki