myHuittinen logo

Data Groupin ympäristöohjelma

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi pienentää toimintamme aiheuttamaa negatiivista ympäristövaikutusta.

Ympäristön kuormitus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme: kehityksessä, suunnittelussa, hankinnoissa, asennuksissa, sekä luonnollisesti laitteiden kierrätyksessä.

Vastuullisuus  •  Paikallisuus  •  Kierrätys •
Energiatehokkuus • Olemme vastuullisia

• Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja
kestävää kehitystä tukien.
Kiinnitämme eritystä huomiota käyttämiemme, hankkimiemme ja myymiemme tuotteiden ja palvelujen kestävyyteen ja kierrätettävyyden. Suosimme etäpalavereita ja videoneuvotteluja, joilla voimme vähentää matkustustarvetta. Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti sekä seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Suosimme yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka toimivat ympäristöystävällisesti ja ympäristökuormitusta välttäen.

Suosimme paikallisuutta

Suosimme paikallisesti tuotettuja, kierrätysmateriaalista valmistettuja, ympäristö- tai energiamerkittyjä tai muuten ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Hankimme omaan käyttöön energiatehokkaita, ympäristömerkittyjä ja pitkäikäisiä tuotteita.

Kierrätämme ja olemme energiatehokkaita

Hyödynnämme uudelleen käyttöä, yhteiskäyttöä tai vuokrausta aina kun se on mahdollista. Edistämme aktiivisesti sähköistä asiointia ja vähennämme tulostamista. Kierrätämme ja lajittelemme jätteet lain ja ohjeiden mukaisesti. Säästämme energiaa sammuttamalla laitteet ja valot mahdollisuuksien mukaan. Suosimme energiataloudellisia laitteita ja palveluja. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eli SER-jätteet toimitamme paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lajittelemme jätteet

Lajitelemme jätteet paikallisten määräysten sekä toimipisteiden kiinteistöjen määräysten mukaisesti. Varastoimme vaaralliseksi luokitellut jätteet, kuten akut, turvallisesti. Luovutamme vaaralliset jätteet vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa vaarallisten jätteiden kuljetukseen tai toimitamme ne itse paikalliseen keräyspisteeseen.

Data Group JH Computer

Yli 20 vuoden kokemus asiakkaiden IT-ratkaisuista varmistaa palvelumme laadun. Palvelupakettimme kattavat kaikki tarvitsemasi laitteet, ohjelmistot ja palvelut. Lisäksi huolehdimme laitteidesi tietoturvasta ja toimivuudesta koko elinkaaren ajan. IT-ratkaisun hankinta on helppoa ja joustavaa.

Tervetuloa palveltavaksi!

P. 020 1210 717

myynti@jhcomputer.fi